Print

KORT BIOGRAFIE


HannaJacobsSuzetteF 2Ek is sedert Januarie 2000 besig met my studies in die Enneagram. Ek is 'n gesertifiseerde Enneagram fasiliteerder wat my professionele Enneagram opleiding onder leiding van Helen Palmer en David Daniels voltooi het. Sedert 2003 onderrig ek die Enneagram in Malawi, Namibië en Suid-Afrika. Ek het aan die Universiteit van Stellenbosch in Bedryfsielkunde (B.Econ.) gegradueer en ek is 'n spirituele begeleier, fasiliteerder en lewensbegeleier.

Ek is 'n fakulteits lid van Mundoeneagrama.  Mundoeneagram is 'n  Enneagram gemeenskap wat fokus op virtuele en persoonlike onderrigsmetodes op 'n internasionale vlak. Ons fakulteits lede verteenwoordig 15 verskillende lande en ons doel is hoëvlak onderwys in selfontwikkelingspaaie met die Enneagram.  Ek is deel van Willem Nicol se span waar ons 'n 15 maande kursus aanbied in spirituele begeleiding. Die doel van hierdie kursus is om deelnemers te help om die kuns van spirituele begeleiding aan te leer en ook in hulle eie lewens toe te pas.  Die klem val op deeglike inoefening van die teorie, waarvan die Enneagram 'n groot deel uitmaak. Sien www.sentrumvirspiritualiteit.co.za 

Ek bied werkswinkels aan vir klein groepe, kerke, besigheids-bestuurders en regerings-instansies en is 'n professionele lid van die Internasionale Enneagram Assosiasie (IEA) en die verteenwoordiger vir "The Narrative Enneagram" hier in Suid-Afrika. 

Ek is 26 jaar met Robert Fischer getroud. Ons het vier kinders en woon in Pretoria.

 

MY PERSOONLIKE ENNEAGRAM KENNISMAKING

Ek het my eerste Enneagram werkswinkel in Januarie 2000 in Lilongwe, Malawi bygewoon. Dit was 'n gloeilampie-oomblik vanaf dag een. Ek het nooit "mag" en "perfeksie" as gawes gesien nie en vir die eerste keer kon ek erkenning gee aan hierdie gawes, wat so anders as my eie gawe is. Ek het bewus geraak van my eie ego en besef hoe moeilik dit is om myself te verander. Die besef dat ons almal so verskillend is het my gehelp om meer deernis vir myself en my medemens te ontwikkel.

Die Narratiewe Tradisie maak gebruik van panele, waar elk van die verskillende Enneagram Tipes vir hulself praat. Ek het dadelik aanklank tot die narratief gevind. Alhoewel ons van 'n Enneagram fasiliteerder in die narratief gebruik maak, is elkeen van ons 'n leermeester is ons eie reg. Ek kon myself vinnig vereenselwig met mense wat op dieselfde paneel as ek gesit het en wat dieselfde manier van dink en doen as ek het.

Ek glo die Enneagram is die mees effektiewe hulpmiddel om menslike verhoudings te verbeter, om spanwerk te bevorder, konflik te verminder en 'n verhoogde bewustheid in 'n persoon se geestelike lewe te skep. As ouer bied die Enneagram ook leiding as dit by die opvoeding van my kinders kom.

Ek leef my passie en is lief vir wat ek doen! Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om met mense te werk wat 'n diepere soeke het. Ons moet leer om onsself te verstaan en lief te hê sodat ons die mense rondom ons beter kan verstaan en kan liefhê. Die Enneagram help ons om weg te breek van geykte verdedigingsmeganismes en dit help ons om die lewe in 'n breër perspektief te sien, te ervaar en te beleef. Die Enneagram is 'n reis na innerlike vryheid!

UA-42405114-1