Print

TUIS

"Daar is niks so belangrik soos bewuswording en selfkennis nie. Dit bring vrede en deernis in ons verhouding met onsself en ons wêreld." David Daniels, M.D., mede-stigter van die Enneagram in die Narratiewe Studies.

 

Ek het nog altyd baie belang gestel in mense, hulle sieninge, en hoe almal die lewe verskillend ervaar en benader. Wie is ek en wie is jy? Wat is ons doel hier op aarde? Hoekom voel, dink en doen ons dinge op soveel verskillende maniere?

 

thumb Helen-PalmerDie sielkundige en spirituele wêreld het my nog altyd geinteresseer. My eerste kennismaking met die Enneagram was in Januarie 2000 en vir die eerste keer het ek 'n raamwerk gehad waarin ek hierdie twee wêrelde bymekaar kon bring.Ons brein is 'n patroon-makende masjien en ons almal het verskillende brein-patrone. Ons het ook verskillende persoonlikheids-patrone. Ons gedagtes, gevoelens en keuses vloei alles vanuit hierdie verskillende individuele patrone. Wanneer ons vasgevang is in hierdie persoonlikheids-patrone, raak ons vasgevang in ons lewensbeskouinge. Die lewe raak 'n stryd en ons verhoudings ly daaronder. Met bewuswording begin ons hierdie persoonlikheids-patrone waarneem en begin ons dit sien vir wat dit werklik is. Ons besef die realiteit daarvan en ons besef dat dit slegs 'n patroon is. 90% van ons lewe leef ons onbewustelik: ons luister nie werklik nie en ons sien ook nie behoorlik nie. Ons is met ander woorde aan die slaap.

 

Die Enneagram leer ons om elke oomblik met volle bewustheid te leef. Dit leer ons die realiteit van wie ons is, van hoe ons na die lewe kyk en van hoe van ons die lewe ervaar. Dit help ons om ons ondeurdagte gedrags-patrone te verbreek. Dit help ons om voluit te lewe: in die wêreld, maar ook in ons persoonlike verhoudings.

 

Die Enneagram het my lewe verander. Ek deel graag my ondervindinge met ander mense.

Suzette Fischer

 

"Indien ons iets in die wêreld wil verander, is dit goed om eers na onsself te kyk, om agter te kom of dit nie iets in onsself is wat eers verander moet word nie." Carl Jung

 

 

 

 

UA-42405114-1