Print

SPIRITUELE BEGELEIDING

spiritual

SPIRITUELE BEGELEIDING is 'n proses waar ons stil raak en bewus raak van God se teenwoordigheid en leiding in ons lewe. Deur ons lewensstorie en elke-dag ervarings met 'n begeleier te deel, soek ons God se leiding in ons lewe, of die stories nou hartseer en swaar of positief en opbouend is.

Spirituele begeleiding verskil van psigo-terapie en berading deurdat daar geen direkte leiding van die begeleier se kant is nie. In spirituele begeleiding streef ons na God se Wil. Die begeleier luister en vra vrae en die begeleide reflekteer en soek God se teenwoordigheid in sy/haar lewe.

Daar is twee basiese vorms van spirituele begeleiding: direkte- en wegbreek (retreat) begeleiding.

Wegbreek-begeleiding kan oor 'n naweek plaasvind, 'n week, of selfs 40 dae. Hierdie retreats kan wissel tussen stilword-tye, kontemplatiewe gebed, spirituele oefeninge of lectio divina, waar daar op die Woord gemediteer word. Naweek retreats word by Goodshepherd Retreat Sentrum en Sediba by die Hartebeespoortdam aangebied. Dit is 30 minute se ry vanaf Pretoria en 60 minute vanaf Johannesburg.  Een-dag of naweek retreats kan ook by Mosaiek Origins Retreat Sentrum bygewoon word.

Kontak GOOD SHEPHERD RETREAT SENTRUM vir verdere besonderhede:
Tel: (012) 259 1392
Faks: (012) 259 0235
Sel: 086 531 5016
info@goodshepherdretreat.co.za 
www.goodshepherdretreat.co.za

OF

ORIGINS RETREAT SENTRUM

Kromdraai, Gauteng

Tel: +27 72 435 4648

www.origins.com

www.mosaiek.com

OF

BE STILL RETREAT SENTRUM

Kraalstraat 9, Swakopmund, NAMIBIA

E-pos:  Wilma en Johan van Niekerk:  niekerk@iafrica.com.na

www.be-still.net

 Direkte begeleiding bestaan uit een-tot-een sessies waar die begeleide die begeleider ontmoet vir 'n 60 – 90 minute sessie. Die eerste twee maande vind die ontmoeting elke twee weke plaas en daarna maandeliks. Vir verdere inligting en kontakbesonderhede van Spirituele Begeleiers, kan die Sentrum vir Spiritualiteit, Christelike Meditasie en Gebed gekontak word: www.ssmg.stellastraat.co.za 

 

KURSUS IN SPIRITUELE BEGELEIDING (15 MAANDE)

DOEL

Die HERE gebruik ons spirituele dissiplines (geloofsgewoontes) om ons te leer om nader aan Hom te leef. Spirituele begeleiding is ’n waardevolle geloofsgewoonte. Oral in die kerk vind gelowiges dat dit vir hulle heiliging baie help om ’n begeleier te hê wat hulle gereeld besoek.

Daar is ’n groot tekort aan spirituele begeleiers in ons land. Die wyse waarop dit gedoen behoort te word, is ’n kuns wat wêreldwyd in die kerk ontwikkel het en wat aangeleer en ingeoefen moet word. Dit oorvleuel in ’n mate met pastoraat en sielkundige terapie, maar dit het 'n unieke karakter.

Die doel van hierdie kursus is om deelnemers te help om die kuns van spirituele begeleiding aan te leer. Die klem val op die deeglike inoefening van die teorie.

Omdat die persoon van die begeleier so ’n belangrike rol in die proses speel, geniet persoonlike en spirituele ontwikkeling ook deeglike aandag. Die benadering is psigo-spiritueel.

Die kursus sorteer soos die afgelope vyf jaar onder die Sentrum vir Spiritualiteit van die Ring van Suidoos-Pretoria van die NG Kerk, maar skakel ook in by Excelsus, die Sentrum vir Verdere Bedieningsontwikkeling (VBO) by die Universiteit van Pretoria. Predikante kan 150 VBO-punte verdien.

Ons is besig om al die spirituele begeleiers wat opgelei is en beskikbaar vir begeleiding op ons webtuiste bekend te maak. Kyk gerus by www.sentrumvirspiritualiteit.co.za

AANBIEDERS

Suster Mary Fisher, Franciskaanse non wat 2013 terug is na die VSA, het hierdie benadering vier keer in ’n tweejaarkursus aangebied. Al die aanbieders het by haar geleer en Willem Nicol was vir die laaste drie kursusse haar mede-aanbieder. Daar is reeds altesaam net mooi ’n honderd (ja, presies) begeleiers in hierdie kursusse opgelei.

Kursusleier: dr Willem Nicol, vryskut-predikant van die NG Kerk verbonde aan Stellastraatgemeente. Willem was 33 jaar ’n studenteleraar van die NG Kerk in Pretoria. Hy het twee doktorsgrade, een in Nuwe Testament en die ander in Sistematiese Teologie. (Navrae kan gedoen word by wnicol@mweb.co.za )

Ds Stefan Botha van die NG Kerk Andrew Murray, Pretoria. Hy is predikant van die NG Kerk sedert 2001. Hy het ’n M-graad in kliniese pastoraat, baie ervaring van spreekkamerwerk, en funksioneer sedert 2007 ook as spirituele begeleier.

Mev Suzette Fischer, lidmaat van die NG Kerk Stellastraat, Pretoria en gekwalifiseerde Professionele Enneagram Fasiliteerder met baie ervaring in die aanbieding van die Enneagram aan Afrikaners. Sy is ook al vir etlike jare 'n spirituele begeleier.

Mev Nicolin Hoffman, leidende lidmaat in die NG Kerk Pretoria-Oosterlig en ervare aanbieder van kursusse wat mense help om hulleself en hulle kreatiwiteit dieper te ontdek. Sy funksioneer sedert 2009 as spirituele begeleier en is voorsitter van die subkommissie van die Sentrum vir Spiritualiteit wat opgeleide begeleiers saamsnoer.

Mev Joke Nicol, lidmaat van die NG Kerk Stellastraat, Pretoria. Maatskaplike werker wat spesialiseer in verhoudingsterapie met ’n privaat praktyk vir die laaste 25 jaar. Sy het ook ’n graad in Teologie.

Dr Marina Strydom, predikant van die NG Kerk Pretoria-Oos sedert 2000. Sy funksioneer sedert 2009 as spirituele begeleier en werk met passie om die kontemplatiewe kant van haar gemeente op te bou.

Ds Immanuel van Tonder van die NG Kerk Lynnwood. Hy is predikant van die NG Kerk sedert 1994 en funksioneer sedert 2007 as spirituele begeleier. Hy is die voorsitter van die Ring se Sentrum vir Spiritualiteit wat tegelykertyd die Noordelike Sinode se taakgroep vir spiritualiteit is. Immanuel is entoesiasties en ervare in die begeleiding van groei in persoonlike spiritualiteit.

INHOUD

  1. Die teorie van moderne spirituele begeleiding en die intense, aanhoudende inoefening daarvan. Ontwikkeling van jou luister-vaardighede. Ons help jou om ’n spirituele begeleier te kies wat jy gereeld sien.
  2. Jou eie pad met die HERE. Uitbou van jou geloofsgewoontes (spirituele dissiplines). Jou innerlike transformasie. Bewus leef in die aanwesigheid van en nader aan die HERE. Besluitneming. Die tweede laaste blok is ’n begeleide retreat bestaande uit vyf dae stilte onder leiding van ’n begeleier wat jy elke dag sien.
  3. Verdieping van jou self- en mensekennis, onder andere m.b.v. die Enneagram waarmee ons deurlopend werk. Lg. is ’n baie nuttige instrument om die praktyk van die heiliging beter te verstaan. Dit word tans wêreldwyd in die kerk baie gebruik en het die begeleiers wat reeds opgelei is, uitmuntend gehelp. Spesiale aandag aan emosies. Bewuswording van die fyn wisselwerking  tussen jou inherente kreatiwiteit en spirirualiteit.

Vir meer inligting:

Suzette Fischer:  suzette@enneagramsa.co.za

Willem Nicol:  wnicol@mweb.co.za

 

Good Shepherd   Good Shepherd 2   dam1

UA-42405114-1